Functioneel- en Technisch Ontwerp.

 

Een Functioneel Ontwerp (FO): is de blauwdruk voor de website, webwinkel of applicatie. Het voorkomt valkuilen, uitloop in planning, meerwerk kosten en andere nadelige zaken gedurende het project.

Een Technisch Ontwerp (TO): Hoe gaat een bezoeker de weg vinden op uw website? En past het in een huidig systeem of applicatie? Welke programmeertaal is efficiënt en functioneel? Hoe slaan wij gegevens van klanten op?

Miché Design is er van overtuigd dat effectiviteit bij een doordacht functioneel- en technisch ontwerp zich terugverdient!

 

Tevredenheid telt.

Ik vind het belangrijk dat jij een prettig en tevreden gevoel overhoudt na een opdracht. Het is mijn uitdaging om de wensen en eisen uit te werken in een functionele en technische beschrijving.

Als iedereen precies weet wat er gebouwd gaat worden, is de kans minimaal, dat achteraf dingen aangepast moeten worden.

Soms lijkt een wijziging klein en dan is het gemakkelijk om te denken: "dat is toch maar zo’n kleine wijziging?", "Dat kan toch wel gauw even gebouwd worden?" Zelfs de kleinste wijziging kan veel keuzes en extra onnodige aanpassingen en kosten met zich meebrengen.


Wat is een Functioneel Ontwerp en wat is het nut ervan?

Wat onderscheidt een goed ontwerp van een minder goede? Ik leg graag uit wat het nut is van het Functioneel Ontwerp en waar op gelet moet worden bij het lezen van een Functioneel Ontwerp.

Er is besloten om een nieuwe website/applicatie te bouwen of de huidige uitbreiden met nieuwe functionaliteiten. Ik vind het belangrijk dat er een helder beeld van de wensen is. Dit doe ik met het beschrijven van de functionele eisen.

Wanneer een project wordt gestart wordt vaak begonnen met het beschrijven van de functionele eisen in een functioneel ontwerp (FO). Het FO is immers de blauwdruk van de applicatie of website, hierin staat precies beschreven wat ontwikkelaars gaan maken. >> Lees verder


Het Technisch Ontwerp (TO) wat is dat?
Nu de functionaliteiten voor uw website volledig in kaart zijn gebracht (en zijn geaccordeerd) wordt het zaak om technische randvoorwaarden voor het bouwen van de website te beschrijven. Dit wordt gedaan door middel van het opstellen van een technisch ontwerp.


Het technisch ontwerp is het overdrachtsdocument naar de programmeurs die de website en de applicaties gaan realiseren.

Veelal worden de volgende randvoorwaarden vastgelegd in het technisch ontwerp:
• De door de programmeurs te gebruiken programmeertalen.

• De randvoorwaarden die gesteld worden voor de koppeling van de website aan
   de bestaandesystemen (back-end).

• De structuur van de gehanteerde databases met daarbij de indeling van de
   databasevelden.

• De technische infrastructuur, protocollen en applicaties waarvan de te ontwikkelen
   website gebruik gaat maken.

• Bepaling van de webbrowser, schermresolutie en systemen
.
• Beveiliging van de website. >> Lees verder